Meteen naar de content
Winkelwagen

MVO

By Rockland bedrijfskleding

Duurzaamheidsrapport 

 1. MVO-Beleid
 2. Leveranciers
 3. Betrokkenheid
 4. Klanten
 5. Partners
 6. Projecten
 7. Doelen

MVO-beleid

De belangrijkste kernwaarden van By Rockland bedrijfskleding zijn kwaliteit, service, duurzaamheid en functionaliteit. By Rockland bedrijfskleding is bekend met de milieu-gerelateerde en sociale problematiek in de mode-industrie en neemt daarom de verantwoordelijkheid. Het MVO-beleid van By Rockland bedrijfskleding richt zich op mens, milieu en dier.

By Rockland bedrijfskleding eist de onderstaande arbeidsprincipes bij iedere toeleverancier:

 • De rechten van vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen
 • Eerlijk loon
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Geen dwangarbeid
 • Geen enkele tolerantie op vorm van corruptie, afpersing of omkoping
 • Geen discriminatie
 • Fatsoenlijke werkuren
 • Geen kinderarbeid
 • Nemen werknemers aan op basis van gedocumenteerde contracten volgens de wet
 • Bescherming van het milieu

Naast de standaard arbeidsprincipes richt By Rockland bedrijfskleding zich op productielocaties binnen Europa. Met de toeleveranciers wordt een lange relatie opgebouwd, waardoor er nauw samen gewerkt kan worden naar een duurzame toekomst. 

By Rockland bedrijfskleding hanteert minimale voorraden. Onverkochte voorraden worden in de regel door grote retailers vernietigd, wat schade toebrengt aan het milieu. Door minimale voorraden te hanteren, wordt er bewust gekeken naar de behoeften van de klant.

Naast de behoeften van de klant, wordt er het gehele proces rekening gehouden met kwaliteit. Als kernwaarde van By Rockland bedrijfskleding is het van belang dat bij elke beslissing hoge kwaliteit wordt gewaarborgd zodat de kleding een lange levensduur tegemoet kan gaan.

Mocht het voorkomen dat er een kledingstuk niet meer aan de hoge kwaliteit kan voldoen wordt er altijd gekeken naar een oplossing, zodat er niet onnodig wordt geproduceerd. Zo wordt er kleding gerepareerd, maar ook gerecycled.

 

Leveranciers

De kleding van By Rockland bedrijfskleding wordt lokaal, binnen Europa, geproduceerd. In 2021 heeft 100% van de productie plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 22% in Nederland. Hierdoor minimaliseert By Rockland bedrijfskleding de CO2 voetafdruk en wordt er geproduceerd onder de Europese regelgeving. Hiernaast werkt By Rockland bedrijfskleding met kleinschalige ateliers waardoor er een intense en hechte band ontstaat met de leveranciers, waarbij alles bespreekbaar is.

Er zal worden gestreefd dat alle productieleveranciers in bezit zijn van Amfori BSCI-certificaat. Het Amfori BSCI-systeem, biedt een stapsgewijze aanpak zodat bedrijven duurzame handel centraal kunnen stellen. Hierbij wordt de vooruitgang van de supply chain gemeten bij het implementeren en verbeteren van een duurzame bedrijfsvoering.

Op dit moment beschikt 11% van de productie leveranciers, geproduceerd in 2021, over een BSCI-certificaat met een A-rating (hoogste score). In 2022 zal er worden gestreefd dat minimaal 20% beschikt over een BSCI-certificaat met A-rating.

Doelstelling van By Rockland bedrijfskleding is dieper in de keten meer inzicht krijgen. Door de hechte samenwerking met leveranciers, is inzichtelijk waar de grondstoffen geproduceerd worden. Materialen van By Rockland bedrijfskleding worden voornamelijk geproduceerd in Italië & Portugal. Echter, is het belangrijk dat in 2022 meer gecontroleerd zal worden op certificaten zoals GOTS en BSCI van de materialen.

 

Betrokkenheid

By Rockland bedrijfskleding participeert in de NEN werkgroep Circulair Textiel. De NEN verbindt partijen en belanghebbende en zorgen ervoor dat er afspraken worden vastgelegd volgens de normen en richtlijnen. Middels de NEN worden bedrijven gemotiveerd op het gebied van duurzaamheid en wordt er kritisch gekeken naar nieuwe ontwikkelingen.

Naast betrokkenheid via de NEN, richt By Rockland bedrijfskleding zich ook op de Sustainable Development Goals. Sinds 2015 zijn er 17 millenniumdoelen in het leven geroepen, om bedrijven te stimuleren om op een verantwoordelijke manier te kijken naar hun organisatie. De volgende Sustainable Development Goals dienen als leidraad bij By Rockland bedrijfskleding:

 • Geen armoede (1)
 • Gendergelijkheid (5)
 • Waardig werk en economische groei (8)
 • Verantwoorde consumptie en productie (12)
 • Leven in het water (14)
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken (17)

1) Geen armoede

‘Hoe bereiken we samen 50% minder armoede in 2030?’ Armoede wordt niet alleen gezien als het niet hebben van voldoende inkomen. Het gaat ook over de oorzaken en gevolgen van armoede zoals een ongezonde leefstijl, kans ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, geen of slechte huisvesting en onveiligheid.

Doordat By Rockland bedrijfskleding richt op productie binnen Europa, zullen deze productielocaties zich moeten houden aan de Europese wetgeving. De Europese Commissie zorgt ervoor dat werknemers beschermd worden door toereikende minimumlonen, ongeacht waar ze werken in de Europese Unie. Hiernaast heeft By Rockland bedrijfskleding jaarlijks een productiereis naar de leveranciers van By Rockland bedrijfskleding, hier is altijd ruimte voor werknemers om klachten te bespreken en is zichtbaar dat bij de leveranciers lunch wordt verzorgd voor de werknemers.

5) Gendergelijkheid

Sustainable Development Goal 5 is zowel een doel als middel om de mensen, organisaties en de politiek/overheid zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren, internationaal en nationaal.

By Rockland bedrijfskleding ondersteunt stichting Wanita Mandiri. Wanita Mandiri is een stichting die vrouwen in Indonesië ondersteunt bij het oprichten van een bedrijf en hier een inkomen uit kunnen halen. Door deze stichting wordt ervoor gezorgd dat deze vrouwen in Indonesië zelfstandig en financieel onafhankelijk worden. 

8) Eerlijk werk en economische groei

Sustainable Development Goal 8 streeft naar afschaffing van dwangarbeid, de uitbanning van slavernij en mensenhandel, het verbod op kinderarbeid tegen 2025.

By Rockland bedrijfskleding vermijdt landen met een verhoogt risico op kinderarbeid. Hiernaast wilt By Rockland bedrijfskleding er zeker van zijn dat de materialen die gebruikt worden in de producties niet afkomstig zijn van Oeigoeren die worden uitgebuit in de katoenteelt in China. By Rockland bedrijfskleding heeft hechte samenwerkingsverbanden waardoor productielocaties inzichtelijk zijn.

12) Verantwoorde consumptie en productie

Er wordt te veel geproduceerd en geconsumeerd zonder voldoende rekening te houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten we ‘meer doen, met minder’.

Kwaliteit is één van de kernwaarden van By Rockland bedrijfskleding. Door hoge kwaliteit aan te bieden aan de klanten, kunnen deze producten worden voorzien van een langere levensduur. Hiernaast wordt er nooit onnodig geproduceerd. Zodra een artikel gerepareerd kan worden, wordt dit aan de klant geadviseerd. Ook wordt er altijd gekeken of het mogelijk is om de artikelen te recyclen, zoals onlangs is gedaan met Jakarta.

14) Leven in het water

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk. Doel 14 is als volgt opgesteld: ‘Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.’

By Rockland bedrijfskleding vermijdt materialen die afkomstig zijn vanuit PET flessen. Het productieproces hiervan laten microdeeltjes plastic los, die uiteindelijk in de oceaan belanden. Hiernaast worden klanten geïnformeerd over het duurzaam wassen van de kleding, zodat ook hierbij de losgelaten microdeeltjes geminimaliseerd zullen worden. 

17) Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Sustainable Development Goals kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterke betrokkenheid voor internationale partnerschappen en samenwerking.

By Rockland bedrijfskleding staat altijd open voor samenwerkingen met bedrijven die overeenkomende doelstellingen hebben. By Rockland bedrijfskleding schroomt nooit om informatie te delen met bedrijven om hun te inspireren op een duurzame wijze te produceren. Ook het lidmaatschap bij de NEN, zorgt ervoor dat er actuele innovaties en verduurzamingen binnen de mode-industrie worden gedeeld.

 

Klanten

Duurzame hotels, hotelscholen, zorg en de meest unieke klanten hebben hun duurzame bedrijfskleding laten ontwerpen en produceren door By Rockland bedrijfskleding. Op alle aspecten als duurzaam ontwerp, sociaal en service wordt By Rockland bedrijfskleding beoordeeld met een 9/10.

Bij elke klant wordt er een uniek ontwerp voorgesteld, waarbij de wensen van de klant voorop staan. Tijdens het ontwerp wordt er rekening gehouden met tijdloosheid, waardoor de klant de kledingstukken voor een lange periode aanschaft.

Deze duurzame uitblinkers mogen wij trotse klant noemen van By Rockland bedrijfskleding: 

 • Stenden Hotel management School
 • The Market Hotel
 • Student Experience
 • Depot Boijmans Van Beuningen
 • Code
 • Novotel
 • Solkitchen
 • Hotel Jakarta
 • Kimpton de Witt
 • CASA
 • Abloc
 • Coupe Des 5
 • Theehuis ‘t Bluk
 • Wine Wolf foundation
 • Nhow
 • Wyers
 • Het Arresthuis
 • Van der Valk hotel Amsterdam-Amstel
 • Super Lyan
 • Van der valk Hotel Gilze-Tilburg 

Partners

Waar klanten ons vaak benaderen wegens onze kernwaarden waaronder duurzaamheid. Kiest ook By Rockland bedrijfskleding enkel partners waarbij onze kernwaarden ook centraal staan zoals duurzaamheid.

Stanley/ Stella

By Rockland bedrijfskleding is dealer van Stanley en Stella. Stanley/Stella werkt nauw samen met leveranciers om alleen de beste grondstoffen in te kopen die zodanig geteeld en gemaakt worden dat ze mensen, dieren en het milieu niet schaden. Stanley/ Stella gebruikt uitsluitend GOTS-gecertificeerd bio katoen uit India, gerecyclede polyester uit China en andere duurzame materialen zoals Modal.

MUD Jeans

Ook werkt By Rockland bedrijfskleding samen met het vooraanstaande Nederlandse jeansmerk Mud Jeans. MUD Jeans is ’s Werelds eerste circulaire denim merk. Hiernaast werkt MUD Jeans met een korte supply chain, waardoor er veel controle is op dat de keten onder goede omstandigheden werkt. Elk paar MUD jeans wordt gerecycled tot een nieuwe MUD Jeans.

PLANQ

In samenwerking met het Nederlandse duurzame meubelmerk Planq zijn de eerste gerecyclede stoelen voor Hotel Jakarta geproduceerd. De producten en ontwerpen van PLANQ zijn bewuste oplossingen, die waarde creëren voor afvalmaterialen en die de kracht van hernieuwbare materialen laten zien waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale grondstoffen en restanten circulair te recyclen.